comm

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

comm - porównaj dwa posortowane pliki linia po linii

SKŁADNIA

comm [-{1,2,3}] [--help] [--version] plik1 plik2

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo comm
lub
info comm.

Ta strona podręcznika opisuje polecenie comm w wersji GNU.

comm wypisuje z dwóch plików wejściowych linie, które są wspólne oraz linie, które są unikatowe. Nazwa pliku '-' oznacza standardowe wejście.

Oba pliki muszą być posortowane zanim będzie można użyć comm, przy czym kończące znaki nowej linii są znaczące. Przy sortowaniu powinien być zastosowany porządek znaków określony ustawieniem narodowym LC_COLLATE. Jeżeli plik wejściowy kończy się innym znakiem, to znak nowej linii jest po cichu dokładany. Polecenie sort bez opcji zawsze daje plik będący odpowiednim wejściem dla comm.

Bez opcji comm wypisuje wynik w trzech kolumnach. Kolumna pierwsza zawiera linie unikatowe dla plik1, kolumna druga zawiera linie unikatowe dla plik2, a kolumna trzecia zawiera linie wspólne obu plikom. Kolumny oddzielone są pojedynczym znakiem tabulacji.

W odróżnieniu od niektórych innych narzędzi porównywania, comm podaje kod zakończenia niezależny od wyniku porównania. Przy normalnym zakończeniu pracy daje kod zero. Przy błędzie kończy pracę z kodem niezerowym.

OPCJE

Opcje -1, -2, i -3 wyłączają wypisywanie odpowiednich kolumn.

--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

sort(1), uniq(1), ptx(1), tsort(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tekstowych GNU wersji 2.0.