Rechercher une page de manuel

Chercher une autre page de manuel:

finger

Autres langues

Langue: pl

Version: 13 lipca 1996 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

finger - program do sprawdzania informacji o użytkowniku

SKŁADNIA

finger [-lmsp] [użytkownik ...] [użytkownik@host ...]

OPIS

finger wyświetla informacje o użytkownikach danego systemu.

Dozwolone opcje to:

-s
finger podaje nazwę użytkownika (login name), imię i nazwisko, nazwę terminala i możliwość pisania do niego
 (``*'' po nazwie terminala oznacza że prawo pisania do niego jest zabronione), czas "bezczynności", czas zalogowania się, adres i telefon biura.

Czas logowania wyświetlany jest w następującym formacie: miesiąc, dzień, godzina i minuty. Jeśli czas ten jest większy niż sześć miesięcy wyświetlany jest rok a nie czas co do godziny i minuty.

Nieznane urządzenia jak i nie dające się określić czasy zalogowania się i bezczynności pokazywane są jako gwiazdki.

-l
Po podaniu tej opcji finger wyświetla pełną informację, pokazaną w kilku liniach, określoną przez opcję -s plus dodatkowo katalog domowy użytkownika, telefon domowy, powłoka logowania, informację o jego poczcie, i zawartość plików .plan, .project i .forward z katalogu domowego użytkownika.

Numery telefonów podane jako jedenastocyfrowe liczby są wyświetlane w formacie ``+N-NNN-NNN-NNNN''. Numery podane jako dziesięcio- lub siedmiocyfrowe liczby są wyświetlane jako jego odpowiedni podłańcuch. Numery podane jako liczby pięciocyfrowe są wyświetlane w formacie ``xN-NNNN''. Numery podane jako liczby czterocyfrowe są wyświetlane w formacie ``xNNNN''.

Jeśli prawo pisania do urządzenia jest wyłączone, wtedy tekst ``(messages off)'' jest dołączany do lini zawierającej nazwę urządzenia. Przy podanej opcji -l informacja o terminalu zalogowanego użytkownika jest podana dla każdego użytkownika i powtórzona w zależności od liczby logowań się.

Informacja o braku poczty zasygnalizowana jest tekstem ``No Mail.'', Jeśli użytkownik sprawdził swoją pocztą zanim przyszła nowa wyświetlany jest tekst ``Mail last read DDD MMM ## HH:MM YYYY (TZ)'' , lub ``New mail received ...'', `` Unread since ...'' jeśli użytkownik ma nową pocztę.

-p
Wyłącza w opcji -l programu finger wyświetlanie zawartości plików .plan i .project.
-m
Wyłącza wyszukiwanie nazw użytkowników. Nazwa użytkownika podawana jako argument programu finger jest zazwyczaj nazwą użytkownika w systemie; jednakże, finger wyszukuje tego ciągu także w prawdziwej nazwie użytkownika, chyba że zostanie podana opcja -m. Nie istnieje rozróżnienie na duże i małe litery w nazwach wyszukiwanych przez finger.

Jeśli nie ma podanych żadnych opcji, finger standardowo wyświetla informację w stylu opcji -l jeśli nazwa użytkownika lub systemu została podana, format informacji odpowiada opcji -s. Jeśli któraś z informacji nie jest dostępna, niektórych pól może brakować.

Jeśli nie zostały podane żadne argumenty, finger wypisze informację dla każdego użytkownika zalogowanego w danej chwili w systemie.

finger może być wykorzystany do wyszukiwania użytkowników na odległym systemie. Zamiast pojedynczej nazwy użytkownika użytkownik podajemy użytkownik@host, lub @host, gdzie informacja w pierwszym przypadku standardowo wyświetlana jest w formacie opcji -l, a w drugim w formacie opcji -s. Opcja -l jest jedyną opcją jaka może być przekazana odległemu systemowi.

ZOBACZ TAKŻE

chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)

HISTORIA

Polecenie finger pojawiło się po raz pierwszy w BSD 3.0
La drogue (2) : "La drogue ? Évidemment j'en ai pris. Enfin
évidemment... c'est pas évident mais j'en ai pris. Et ça m'a rendu un
peu foufou. Parce que le corps humain n'est pas fait pour la drogue.
D'abord c'était super, j'ai cru, c'était une illusion. Et grâce au sport
j'ai pu m'en sortir, et grâce a Dieu."
-+- Jean-Claude VanDamme -+-