sdiff

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 22 września 1994 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

sdiff - znajduje różnice między dwoma plikami i scala je interaktywnie

SKŁADNIA

sdiff -o plik-wyj [opcje] plik1 plik2

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo sdiff
lub
info sdiff.

Polecenie sdiff scala dwa pliki i interaktywnie wypisuje otrzymany wynik do pliku-wyj.

Jeśli plik1 jest katalogiem a plik2 nie, to sdiff będzie porównywał znajdujący się w katalogu plik1 plik o tej samej nazwie, co plik2, i odwrotnie. Oba argumenty plik1 i plik2 nie mogą być równocześnie katalogami.

Opcje sdiff zaczynają się od -, więc normalnie nazwy plik1 ani plik2 nie mogą się zaczynać od kreski. Jednak użycie argumentu -- powoduje, że występujące po nim argumenty wiersza poleceń są traktowane jak nazwy plików, nawet jeśli zaczynają się kreską.

Nie można użyć - jako pliku wejściowego.

sdiff bez opcji -o (lub --output) tworzy różnicę wyświetlaną w równoległych kolumnach. Składnia ta jest przestarzała; zamiast niej należy stosować diff --side-by-side.

OPCJE

Poniżej wymieniono wszystkie opcje akceptowane przez GNU sdiff . Większość opcji posiada dwie równoważne formy, jedną z nich jest pojedyncza litera poprzedzona kreską -, a drugą pełna nazwa poprzedzona przez --. Kilka pojedynczych liter opcji (nie wymagających argumentu) można łączyć w pojedynczy argument wiersza poleceń. Opcje w formie pełnej nazwy mogą być skracane do dowolnego unikalnego przedrostka.

Większość opcji sdiff ma to samo znaczenie, co dla diff:

 -a -b -d -i -t -v
 -B -H -I regexp
 --ignore-blank-lines  --ignore-case
 --ignore-matching-lines=regexp  --ignore-space-change
 --left-column  --minimal  --speed-large-files
 --suppress-common-lines  --expand-tabs
 --text  --version  --width=kolumny
 
Zauważ, że opcje -W i -w mają w sdiff w stosunku do diff zamienione znaczenie. Korzystanie z długiej postaci opcji zmniejszy ryzyko pomyłek.
-a

--text
Traktowanie wszystkich plików jako pliki tekstowe i porównywanie ich linia po linii, nawet jeśli nie wyglądają one na pliki tekstowe.
-b

--ignore-space-change
Ignorowanie zmian w ilości odstępów (białych znaków).
-B

--ignore-blank-lines
Ignorowanie zmian, które jedynie dodają lub usuwają puste linie.
-d

--minimal
Zmiana algorytmu na taki, który może czasami znaleźć mniejszą liczbę zmian. Spowalnia to działania sdiff (czasami bardzo znacznie).
-H

--speed-large-files
Użycie algorytmów heurystycznych aby przyspieszyć przeszukiwanie dużych plików ze znaczną liczbą rozrzuconych małych zmian.
-t

--expand-tabs
Rozszerzanie tabulatorów do spacji na wyjściu, aby zachować oryginalne ułożenie tabulatorów pliku wejściowego.
-i

--ignore-case
Ignorowanie zmian w wielkości liter, duże i małe litery są uznawane za równoważne.
-I regexp

--ignore-matching-lines=regexp
Ignorowanie zmian, które jedynie dodają lub usuwają linie pasujące do wyrażenia regularnego regexp.
-W

--ignore-all-space
Ignorowanie wszystkich odstępów przy porównywaniu plików. Warto pamiętać, że, z przyczyn historycznych, opcja ta nazywa się -w w programie diff, zaś -W w sdiff.
-l

--left-column
Wyświetlenie jedynie lewej kolumny z dwóch wspólnych w formacie jedna obok drugiej.
-o plik

--output=plik
Wstawia scalone wyjście do pliku. Wymagana do scalania.
-s

--suppress-common-lines
Powoduje, że wspólne linie nie będą wypisywane.
-w kolumny

--width=kolumny
Użycie szerokości wyjścia kolumny w formacie jedna obok drugiej. Warto pamiętać, że, z przyczyn historycznych, opcja ta nazywa się -W w programie diff, zaś -w w sdiff.
--help
Wyświetlenie informacji o stosowaniu programu i dostępnych opcjach.
-v

--version
Wyświetlenie numeru wersji programu.

KOPIOWANIE

Plik ten powstał na podstawie podręcznika info pakietu diffutils.

Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.

Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one.

Permission is granted to copy and distribute translations of this manual into another language, under the above conditions for modified versions, except that this permission notice may be stated in a translation approved by the Foundation.

DIAGNOSTYKA

Zwracana wartość 0 oznacza, że nie odnaleziono różnic, 1 znaczy różnice, a 2 kłopoty.

ZOBACZ TAKŻE

cmp(1), comm(1), diff(1), diff3(1).