tee

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

tee - czyta ze standardowego wejścia i przesyła kopię na standardowe wyjście oraz do pliku

SKŁADNIA

tee
[-ai] [--append] [--ignore-interrupts] [--help]
[--version] [plik...]

OPIS

Ta strona podręcznika man opisuje polecenie tee w wersji GNU.

Polecenie tee czyta ze standardowego wejścia i przesyła kopię na standardowe wyjście oraz do pliku, który został podany jako argument. Jest to przydatne, gdy chce się nie tylko przesłać dane potokiem, ale i zachować ich kopię.

Jeżeli podany plik nie istnieje, to zostanie on utworzony. Jeżeli podany plik już istnieje to jego zawartość jest wówczas nadpisana, chyba że użyje się opcji -a.

OPCJE

-a, --append
Dołącza dane ze standardowego wejścia do podanego pliku, nie nadpisując jego zawartości.
-i, --ignore-interrupts
Ignoruje sygnały przerwań.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi powłokowych GNU wersji 2.0.