Rechercher une page de manuel

Chercher une autre page de manuel:

which

Autres langues

Langue: pl

Version: LOCAL (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

which - pokaż pełną ścieżkę komendy

SKŁADNIA

which nazwa_programu ...

OPIS

Which pobiera serię nazw programów i drukuje pełne ścieżki programów, które powłoka by wywołała, aby je uruchomić. Robi to, symulując przeszukiwanie przez powłokę zmiennej środowiskowej $PATH.

ZOBACZ TAKŻE

Rodzinę execve(2), exec(3).
> root@xxxxxxx.xx écrivait récemment dans f.m.b.l :
> Puis-je essayer de remettre ton trollometre de meilleure humeur?
Oh, le mien est mort de rire, là !! :-)
-+- T in GFA : Le troll de la route -+-