Rechercher une page de manuel

Chercher une autre page de manuel:

zforce

Autres langues

Langue: pl

Version: 99329 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

zforce - przywróć rozszerzenie '.gz' plikom skompresowanym przez gzip

SKŁADNIA

zforce [ nazwa ... ]

OPIS

zforce dodaje rozszerzenie .gz do wszystkich plików skompresowanych przez program gzip, aby gzip nie kompresował ich ponownie. Jest to użyteczne w wypadku, gdy nazwy plików zostały obcięte po transferze. W systemach z ograniczeniem długości nazwy pliku do 14 znaków obcinana jest bazowa część nazwy tak, aby zmieściło się rozszerzenie .gz . Na przykład, nazwa 12345678901234 jest zmieniana na 12345678901.gz. Nazwy takie, jak foo.tgz są pozostawiane bez zmian.

ZOBACZ TAKŻE

gzip(1), znew(1), zmore(1), zgrep(1), zdiff(1), gzexe(1)
Si quelqu'un m'avait dit un jour que je serais Pape, j'aurais étudié
plus sérieusement.
-+- Karol Wojtyla (Jean Paul II) -+-