Rechercher une page de manuel

Chercher une autre page de manuel:

zforce

Autres langues

Langue: pl

Version: 99329 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

zforce - przywróć rozszerzenie '.gz' plikom skompresowanym przez gzip

SKŁADNIA

zforce [ nazwa ... ]

OPIS

zforce dodaje rozszerzenie .gz do wszystkich plików skompresowanych przez program gzip, aby gzip nie kompresował ich ponownie. Jest to użyteczne w wypadku, gdy nazwy plików zostały obcięte po transferze. W systemach z ograniczeniem długości nazwy pliku do 14 znaków obcinana jest bazowa część nazwy tak, aby zmieściło się rozszerzenie .gz . Na przykład, nazwa 12345678901234 jest zmieniana na 12345678901.gz. Nazwy takie, jak foo.tgz są pozostawiane bez zmian.

ZOBACZ TAKŻE

gzip(1), znew(1), zmore(1), zgrep(1), zdiff(1), gzexe(1)
FIL ROUGE

P : Un dicton dit : "En avril, ne te découvre pas d'un fil"...
M : C'est atroce ! Tu te rends compte de ces pauvres femmes... obligées de garder leur tampax tout un mois !