getgid

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-23 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

getgid, getegid - pobierz identyfikator grupy

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

gid_t getgid(void);
gid_t getegid(void);

OPIS

getgid zwraca rzeczywisty ID grupy bieżącego procesu.

getegid zwraca efektywny ID grupy bieżącego procesu.

Rzeczywisty ID odpowiada ID procesu wołającego. Efektywny ID odpowiada bitowi Set ID uruchomionego pliku.

BŁĘDY

Funkcje te zawsze kończą się pomyślnie.

ZGODNE Z

POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

setregid(2), setgid(2)