Rechercher une page de manuel

Chercher une autre page de manuel:

getuid

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-23 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

getuid, geteuid - pobranie tożsamości użytkownika

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

uid_t getuid(void);
uid_t geteuid(void);

OPIS

getuid zwraca rzeczywisty ID użytkownika dla aktualnego procesu.

geteuid zwraca efektywny ID użytkownika dla aktualnego procesu.

Rzeczywisty ID odpowiada ID dla procesu wywołującego. Efektywny ID odpowiada bitowi set UID dla uruchomionego pliku.

BŁĘDY

Te funkcje zawsze kończą się pomyślnie.

ZGODNE Z

POSIX, BSD 4.3.

ZOBACZ TAKŻE

setreuid(2), setuid(2)
<woof_> bon, j'en suis a -ac12
<woof_> encore 10 patches
<Okki> woof_: ?
<Okki> woof_: prends direct l'ac22
<woof_> Okki: je dl les patches ac
<woof_> Okki: ah?
<woof_> ARGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
<Okki> woof_: ah, parce que t'appliques les 22 patchs les uns après les autres ?
<woof_> ouai
<woof_> Okki: non?
<woof_> Okki: y'a tt de le ac22?
<woof_> kewl
<woof_> ca va m'épargner qques heures de dl