Jeux

Les pages de manuel des jeux.

LE GRAND COMBAT DE LECA CONTRE MANDA POUR LES BEAUX YEUX DE CASQUE D'OR

Casque a Manda casqua, plaqua Leca, l'Apache.
Manda ballada Casque a la barbe a Leca.
Leca, male a gras bras, qu a pas la rate a plat,
Baba, bava, ragea : Ah ! la carne ! ah ! la vache !

Manda crana, blagua, nargua Leca, bravache.
Hagard, Leca clama : Tabac ! Tabac ! Tabac !
A la dague, a la lame (a la hâte), attaqua;
Manda para, cana, cavalcada. . . Macache !

Par sa cape alpaga, l'Apache happa Manda,
L'agrafa, l'accabla, malaxa sa ganache,
La tanna, saccagea, savata, salada.

La carda, la scalpa. . . Manda brama : ah ! lache !
S affala - patatras ! - craqua, rala, claqua. . .
L'Apache, a la papa, pas a pas cavala.
-- Chevrier, Alain