cancel

Autres langues

Langue: pl

Version: \*(VE (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

cancel - wysyła żądania anulowania do usługi druku LPRng

SKŁADNIA

cancel [-P printer] [-D debug-options]
      [job-ID...]

OPIS

Gdy należący do LPRng klient lprm zostanie wywołany pod nazwą cancel, to obsługuje interfejs cancel. Jest to podobne do zachowania programów ex(1) i vi(1). Obsługiwana postać polecenia cancel organizuje usuwanie wskazanych zadań z podanych kolejek druku. Czynność ta jest identyczna z wykonywaną przez lprm(1). Identyczne są też opcje, różnią się tylko tym, że dla cancel ostatni argument wiersza poleceń może być opcjonalną nazwą drukarki. Jeżeli ta nazwa nie pojawia się w bazie printcap LPRng, to przyjmuje się, że jest ona identyfikatorem zadania.

Format job-ID powinien być albo wartością pola identyfikatora albo numerem zadania zgłaszanym przez LPQ.

OPCJE

-Pprinter
Nazwa drukarki. Alternatywna metoda określania drukarki. Nadal sprawdzany jest ostatni argument wiersza poleceń, by stwierdzić, czy jest on wpisem printcap.
-Ddebug-options
Opcje debuggowania programu.

ARGUMENTY

cancel obsługuje następujące argumenty:
ID
identyfikator zadania, zwracany przez lp. Podanie ID zadania anuluje to zadanie, nawet jeśli jest ono aktualnie drukowane.
printer
Nazwa drukarki (pełne zestawienie nazw drukarek można uzyskać dzięki lpq). Podanie drukarki anuluje zadanie aktualnie na niej drukowane.

ŚRODOWISKO

W podręczniku environ(5) znajdziesz opis poniższych zmiennych środowiska, wpływających na działanie cancel:
LPDEST
Określa kolejkę druku. Jeżeli zmienna LPDEST nie jest ustawiona, to zastosowana zostanie zmienna PRINTER. Opcja -P dest ma pierwszeństwo nad LPDEST. Jeżeli nie podano -P a LPDEST zawiera wartość nie będącą poprawnym urządzeniem lub nazwą określającą miejsce przeznaczenia, to wyniki będą niezdefiniowane.
PRINTER
Określa urządzenie wyjściowe lub miejsce przeznaczenia. Jeżeli nie ustawiono LPDEST ani PRINTER, to stosowane jest nieokreślone urządzenie wyjściowe. Opcja -P dest i zmienna środowiska LPDEST mają pierwszeństwo nad PRINTER. Jeżeli nie podano -P, LPDEST nie jest ustawione, zaś PRINTER zawiera wartość nie będącą poprawnym urządzeniem lub nazwą określającą miejsce przeznaczenia, to wyniki będą niezdefiniowane.

KOD ZAKOŃCZENIA

cancel zwraca poniższe kody zakończenia:
0
Wykonanie pomyślne.
>0
Wystąpił błąd.

ZOBACZ TAKŻE

lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5), lpd.conf(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny powód niepowodzenia pozostaje niejasny, należy włączyć poziom debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest lprng@lprng.com; subskrypcja przez wysłanie listu do lprng-request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści. Oprogramowanie to jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

Patrick Powell <papowell@astart.com>.