chattr

Autres langues

Langue: pl

Version: Marzec 2002 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

chattr - zmiana atrybutów plików na systemie plików ext2

SKŁADNIA

chattr [ -RV ] [ -v wersja ] [ tryb ] pliki...

OPIS

chattr zmienia atrybuty plików na drugim rozszerzonym systemie plików Linuksa (ext2).

Format w trybie symbolicznym ma postać +-=[ASacdistu].

Operator ,,+'' powoduje dodanie wybranych atrybutów do istniejących; ,,-'' powoduje ich usunięcie, a ,,='' powoduje, że stają się jednymi atrybutami jakie posiadają pliki.

Litery ,,ASacdijsu'' oznaczają wybór nowych atrybutów dla plików: nie aktualizowanie atime (A), synchroniczna aktualizacja (S), tylko dopisywanie (a), kompresja (c), nie składowanie (no dump) (d), niezmienny (immutable) (i), dziennik danych (j), bezpieczne kasowanie (s), i niekasowalne (u).

OPCJE

-R
Rekurencyjna zmiana atrybutów katalogów i ich zawartości. Napotkane podczas obchodzenia katalogów dowiązania symboliczne są ignorowane.
-V
Tryp rozwlekły komunikatów chattr oraz wypisanie wersji programu.
-v version
Ustawia wersję pliku/numer pokolenia (generation number).

ATRYBUTY

Gdy modyfikowany jest plik z ustawionym atrybutem ,,A'', jego rekord atime nie jest zmieniany. Pozwala to uniknąć sporej ilości dyskowych operacji we/wy na systemach zainstalowanych na laptopach.

Plik z ustawionym atrybutem ,,a'' może być otwierany dla zapisu tylko w trybie dopisywania. Jedynie superużytkownik może ustawić lub zdjąć ten atrybut.

Plik z ustawionym atrybutem ,,c'' jest automatycznie kompresowany na dysku przez jądro. Odczyt tego pliku zwraca zdekompresowane dane. Zapis do tego pliku powoduje kompresję danych przed zapisaniem ich na dysku.

Plik z ustawionym atrybutem ,,d'' nie jest kandydatem do archiwizacji, podczas uruchamiania programu dump(8).

Plik z atrybutem ,,i'' nie może być zmieniany: nie może być kasowany ani nie może być zmieniana jego nazwa, nie można tworzyć do niego dowiązań i nie można zapisać do niego żadnych danych. Jedynie superużytkownik może ustawić lub zdjąć ten atrybut.

Wszystkie dane z pliku z ustawionym atrybutem ,,j'' zostaną zapisane do dziennika ext3 przed zapisaniem ich do pliku, o ile system plików został zamontowany z opcją "data=ordered" lub "data=writeback". Gdy system plików jest zamontowany z opcją "data=journalled", wszystkie dane są zapisywane do dziennika, więc ten atrybut nie ma znaczenia.

Gdy plik z ustawionym atrybutem ,,s'' zostanie skasowany, jego bloki zostają wyzerowane i zapisane z powrotem na dysku.

Gdy modyfikowany jest plik z ustawionym atrybutem ,,S'', zmiany są zapisywane na dysk synchronicznie; jest to równoznaczne z opcją montowania ,,sync'', dotyczącą określonego zbioru plików.

Plik z atrybutem ,,t'' nie będzie miał częściowego fragmentu bloku na końcu pliku uwspólnionego z innymi plikami (na systemach plików wspierających łączenie końcówek). Jest to niezbędne dla programów takich jak LILO, które dokonują bezpośredniego odczytu z systemu plików i które nie rozumieją plików o połączonych końcówkach.

Gdy kasowany jest plik z ustawionym atrybutem ,,u'', jego zawartość zostaje zachowana. Umożliwia to użytkownikowi odzyskanie takiego pliku.

AUTOR

chattr został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.

BŁĘDY I OGRANICZENIA

W Linuksie 2.2 atrybuty ,,c'', ,,s'' i ,,u'' nie są honorowane przez kod systemu plików w jądrze. Atrybuty te zostaną zaimplementowane w przyszłych wersjach systemu plików ext2.

Opcja ,,j'' jest przydatna tylko gdy system plików jest zamontowany jako ext3.

DOSTĘPNOŚĆ

chattr jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

lsattr(1)