chgrp

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

chgrp - zmienia grupę właścicieli plików

SKŁADNIA

chgrp [opcja]... grupa plik...
chgrp [opcja]... --reference=rplik plik...

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo chgrp
lub
info chgrp.

Ta strona podręcznika opisuje chgrp w wersji GNU.

chgrp zmienia grupę właścicieli każdego podanego pliku na podaną grupę (która może być albo nazwą grupy, albo jej numerycznym identyfikatorem) lub na grupę wskazanego pliku.

OPCJE

-c, --changes
Informuje użytkownika o czynnościach, ale tylko dla tych plików, których grupa rzeczywiście ulega zmianie.
--dereference
Działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne zamiast na samych dowiązaniach.
-h, --no-dereference
Działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, które one wskazują (dostępne tylko w systemach potrafiących zmienić właściciela dowiązania symbolicznego). Jest to zachowanie domyślne. Opiera się na wywołaniu funkcji systemowej lchown. Na systemach nie zapewniających tej funkcji chgrp zawodzi w przypadku próby zmiany grupy dowiązania symbolicznego. Domyślnie nie są emitowane żadne komunikaty diagnostyczne dla dowiązań symbolicznych napotykanych podczas rekurencyjnej pracy w katalogach, zobacz jednak opis opcji --verbose.
-f, --silent, --quiet
Nie wyświetla komunikatów o błędach dla plików, których grupa nie może zostać zmieniona.
-v, --verbose
Informuje użytkownika o zmianach właściciela. Jeżeli podczas rekurencyjnego przetwarzania napotkane jest dowiązanie symboliczne, zaś system nie obsługuje funkcji systemowej lchown a działa opcja --no-dereference, to wysyła komunikat diagnostyczny informujący, że nie jest zmieniane ani dowiązanie ani wskazywany przez nie plik.
-R, --recursive
Rekurencyjnie zmień grupę dla katalogów i ich zawartości.
--reference=rplik
Używa grupy wskazanego rpliku zamiast wprost podanej grupy.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

chown(1), chmod(1), newgrp(1), passwd(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi plikowych GNU wersji 4.01.