lsattr

Autres langues

Langue: pl

Version: Marzec 2002 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

lsattr - wypisanie atrybutów plików z systemu plików ext2

SKŁADNIA

lsattr [ -RVadv ] [ pliki... ]

OPIS

lsattr wypisuje atrybuty plików z drugiego rozszerzonego systemu plików Linuksa (ext2). Opis atrybutów i ich znaczenia znajduje się w chattr(1).

OPCJE

-R
Wypisywanie rekurencyjnie atrybutów katalogów oraz ich zawartości.
-V
Wypisanie wersji programu.
-a
Wypisywanie wszystkich plików w katalogach, właczając pliki zaczynające się od ,,.''.
-d
Wypisywanie katalogów jak innych plików, zamiast wypisywania ich zawartości.
-v
Wypisanie wersji i numeru pokolenia (generation number) pliku.

AUTOR

lsattr został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.

BŁĘDY

Nie ma żadnych :-).

DOSTĘPNOŚĆ

lsattr jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

chattr(1)