scp

Autres langues

Langue: pl

Version: 99246 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)


BSD mandoc

NAZWA

scp - bezpieczne kopiowanie (program zdalnego kopiowania plików)

SKŁADNIA

scp -words [-pqrvBC1246 ] [-F plik_konfig_ssh ] [-S program ] [-P port ] [-c szyfr ] [-i plik_tożsamości ] [-l limit ] [-o opcja_ssh ] [[użytkownik@ ] host1 : nazwa_pliku1 ] [... ] [[użytkownik@ ] host2 : nazwa_pliku2 ]

OPIS

kopiuje pliki między komputerami w sieci. Do transferu danych używa ssh(1) i wykorzystuje tę samą autoryzację oraz daje takie samo bezpieczeństwo jak ssh(1). W przeciwieństwie do rcp(1), pyta w razie potrzeby o hasła uwierzytelniające.

Wszelkie nazwy pliku mogą zawierać specyfikacje hosta i użytkownika, określające, że plik jest kopiowany do/z tego hosta. Dozwolone jest kopiowanie między dwoma zdalnymi hostami.

Dostępne są następujące opcje:

-c szyfr
Wybiera szyfr używany do kodowania danych. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio do ssh(1).
-i plik_tożsamości
Wybiera plik, z którego odczytywana jest tożsamość (klucz prywatny) dla uwierzytelnienia RSA. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio do ssh(1).
-l limit
Określa maksymalną prędkość transferu danych podaną w Kbit/s.
-p
Zachowuje czasy modyfikacji oraz dostępu i prawa oryginalnego pliku.
-r
Kopiuje rekurencyjnie całe katalogi.
-v
Tryb gadatliwy. Powoduje, że i ssh(1) drukują komunikaty debugowe o swoim działaniu. Jest to przydatne w debugowaniu problemów łączenia, autoryzacji i konfiguracji.
-B
Wybiera tryb wsadowy (nie pyta o hasła i frazy kodujące).
-q
Wyłącza wyświetlanie paska postępu.
-C
Włączenie kompresji. Przekazuje flagę -C do programu ssh(1), włączającą kompresję danych.
-F plik_konfig_ssh
Określa alternatywny plik konfiguracyjny ssh Ta opcja jest bezpośrednio przekazywana do ssh(1).
-P port
Podaje port, do którego należy się podłączyć na zdalnym hoście. Zauważ, że opcja ta jest napisana jako wielkie `P' gdyż -p już jest zarezerwowane dla innej operacji (zachowywania czasów modyfikacji i praw dostępu plików) w rcp(1).
-S program
Nazwa programu używanego do tworzenia zakodowanego połączenia. Program ten musi przyjmować opcje ssh(1),
-o opcje_ssh
Może być użyte do przekazania opcji programowi ssh które muszą być podane w formacie opisanym w ssh_config5. Opcja ta jest użyteczna do przekazywania opcji, dla których nie ma osobnej flagi linii poleceń w programie scp
-1
Wymusza na użycie pierwszej wersji protokołu.
-2
Wymusza na użycie drugiej wersji protokołu.
-4
Wymusza na używanie tylko adresów IPv4.
-6
Wymusza na używanie tylko adresów IPv6.

DIAGNOSTYKA

kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w wypadku błędu.

AUTORZY

Timo Rinne <tri@iki.fi> i Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

HISTORIA

jest oparty na programie rcp(1) o kodzie źródłowym pochodzącyn z BSD, do którego prawa należą do władz Uniwersytetu Kalifornijskiego.

ZOBACZ TAKŻE

rcp(1), sftp(1), ssh(1), ssh-add1, ssh-agent1, ssh-keygen1, ssh_config5, sshd(8)