stat

Autres langues

Langue: pl

Version: lipiec 2002 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

stat - drukuj status pliku lub systemu plików

SKŁADNIA

stat [OPCJA] PLIK...

OPIS

Wyświetla status pliku lub systemu plików

-f, --filesystem
wyświetla informacje o stanie systemu plików, a nie o stanie pliku
-c --format=FORMAT
używa podanego FORMATU zamiast formatu domyślnego
-l, --dereference
podąża za linkami
-t, --terse
wyświetla informacje w zwięzłej postaci
--help
wyświetla pomoc i kończy działanie
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Poprawne sekwencje formatu dla plików (jeżeli nie podano opcji --filesystem):


 %A - prawa dostępu w formie czytelnej dla człowieka
 %a - prawa dostępu ósemkowo
 %b - liczba zaalokowanych bloków
 %D - numer urządzenia szesnastkowo
 %d - numer urządzenia w systemie dziesiętnym
 %F - typ pliku
 %f - tryb pliku szesnastkowo
 %G - nazwa grupy, która jest właścicielem pliku
 %g - identyfikator grupy, która jest właścicielem pliku
 %h - liczba twardych dowiązań
 %i - numer węzła (inode)
 %N - nazwa pliku w apostrofach ze wskazaniem linków symbol.
 %n - nazwa pliku
 %o - rozmiar bloku wejścia/wyjścia
 %s - całkowity rozmiar w bajtach
 %T - poboczny (minor) typ urządzenia szesnastkowo
 %t - główny (major) typ urządzenia szesnastkowo
 %U - nazwa właściciela pliku
 %u - identyfikator właściciela pliku
 %X - czas ostatniego dostępu podany jako liczba sekund od epoki
 %x - czas ostatniego dostępu
 %Y - czas ostatniej modyfikacji jako liczba sekund od epoki
 %y - czas ostatniej modyfikacji
 %Z - czas ostatniej zmiany podany jako liczba sekund od epoki
 %z - czas ostatniej zmiany

Poprawne sekwencje formatu dla systemów plików:


 %a - liczba wolnych bloków dostępnych dla nie-administratorów
 %b - całkowita liczba bloków danych w systemie plików
 %c - całkowita liczba węzłów w systemie plików
 %d - liczba wolnych węzłów w systemie plików
 %f - liczba wolnych bloków w systemie plików
 %i - identyfikator systemu plików szesnastkowo
 %l - maksymalna długość nazw plików
 %n - nazwa pliku
 %s - optymalny rozmiar bloku przy transferze
 %T - typ w formie czytelnej dla człowieka
 %t - typ szesnastkowo

AUTOR

Napisane przez Michaela Meskesa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Prosimy zgłaszać błędy do <bug-fileutils@gnu.org>.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2002 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja programu stat jest utrzymywana w postaci podręcznika texinfo. Jeżeli programy info i stat zostały poprawnie zainstalowane, to za pomocą polecenia
info stat

można uzyskać dostęp do pełnej wersji podręcznika.