tar

Autres langues

Langue: pl

Version: 22 września 1993 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

tar - Wersja GNU programu archiwizującego tar

SKŁADNIA

tar [ - ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare | r --append | t --list | u --update | x -extract --get [ --atime-preserve ] [ -b, --block-size N ] [ -B, --read-full-blocks ] [ -C, --directory KATALOG ] [ --checkpoint     ]
[ -f, --file [HOSTNAME:]F ] [ --force-local    ]
[ -F, --info-script F --new-volume-script F ] [ -G, --incremental ] [ -g, --listed-incremental F ] [ -h, --dereference ] [ -i, --ignore-zeros ] [ -j, --bzip2 ] [ --ignore-failed-read ] [ -k, --keep-old-files ] [ -K, --starting-file F ] [ -l, --one-file-system ] [ -L, --tape-length N ] [ -m, --modification-time ] [ -M, --multi-volume ] [ -N, --after-date DATA, --newer DATA ] [ -o, --old-archive, --portability ] [ -O, --to-stdout ] [ -p, --same-permissions, --preserve-permissions ] [ -P, --absolute-names ] [ --preserve       ]
[ -R, --record-number ] [ --remove-files ] [ -s, --same-order, --preserve-order ] [ --same-owner ] [ --numeric-owner ] [ -S, --sparse ] [ -T, --files-from F ] [ --null   ]
[ --totals         ]
[ -v, --verbose ] [ -V, --label NAZWA ] [ --version        ]
[ -w, --interactive, --confirmation ] [ -W, --verify     ]
[ --exclude PLIK ] [ -X, --exclude-from PLIK ] [ -Z, --compress, --uncompress ] [ -z, --gzip, --ungzip     ]
[ --use-compress-program PROG ] [ --block-compress ] [ --rsh-command POLECENIE ] [ -[0-7][lmh]      ]
plik1 [ plik2, ... plikN ]
katalog1 [ katalog2, ... katalogN ]

OPIS

Ta strona opisuje wersję GNU programu tar, służącego do zapisywania i ekstrakcji plików z archiwum nazywanego tarfile. Archiwum tarfile może zostać utworzone w napędzie taśmy, chociaż często tworzy się je w postaci zwykłego pliku. Pierwszym argumentem programu tar musi być jedna z opcji: Acdrtux, po której następują opcjonalne funkcje. Końcowymi argumentami programu tar są nazwy plików lub katalogów, które powinny zostać zarchiwizowane. Użycie nazwy katalogu oznacza, że znajdujące się w nim podkatalogi również powinny zostać zarchiwizowane.

PRZYKŁADY

tar -xvvf plik.tar
rozpakowuje plik.tar
tar -xvvzf plik.tar.gz [lub plik.tgz]
rozpakowuje archiwum tar, dekompresując je uprzednio z użyciem gzip
tar -cvvf plik.tar.gz katalog/
archiwizuje zawartość katalogu ,,katalog'' w pliku archiwum ,,plik.tar.gz''

FUNKCJE

Jedna z następujących opcji zawsze musi zostać użyta:
-A, --catenate, --concatenate
dołączenie istniejących plików .tar do archiwum
-c, --create    
utworzenie nowego archiwum
-d, --diff, --compare
znalezienie różnic między archiwum, a systemem plików
--delete                
usunięcie plików z archiwum (opcji nie można użyć na taśmach magnetycznych!)
-r, --append            
dołączenie plików do archiwum na jego końcu
-t, --list              
wypisanie zawartości archiwum
-u, --update            
dołączenie tylko tych plików, które są nowsze niż egzemplarze w archiwum
-x, --extract, --get            
ekstrakcja plików z archiwum

INNE OPCJE

--atime-preserve       
pozostawienie oryginalnego czasu ostatniego dostępu do dearchiwizowanych
plików
-b, --block-size N      
rozmiar bloku ma być równy Nx512 bajtów (domyślnie N=20)
-B, --read-full-blocks  
zmienia rozmiar bloku podczas czytania archiwum (do używania z nazwanymi
potokami 4.2BSD)
-C, --directory KATALOG
zmienia katalog na KATALOG
--checkpoint            
wypisuje nazwy katalogów w miarę czytania archiwum
-f, --file [NAZWAHOSTA:]F
używa podanego pliku z archiwum lub urządzenia F (domyślnie "-", co oznacza standardowe wejście/standardowe wyjście)
--force-local
plik z archiwum jest lokalny nawet, jeżeli w jego nazwie występuje dwukropek
-F, --info-script F --new-volume-script F
na końcu każdej taśmy uruchamia podany skrypt (implikuje funkcjonalność opcji -M)
-G, --incremental       
tworzy/wypisuje zawartość/dearchiwizuje archiwum przyrostowe w starym formacie
GNU
-g, --listed-incremental F
tworzy/wypisuje zawartość/dearchiwizuje archiwum przyrostowe w nowym formacie GNU
-h, --dereference       
nie archiwizuje dowiązań symbolicznych; archiwizuje pliki, na które one
wskazują
-i, --ignore-zeros      
ignoruje bloki zawierające same zera (normalnie taki blok w archiwum oznacza
koniec pliku)
-j, --bzip2
kompresja/dekompresja archiwum programem bzip2
--ignore-failed-read    
zakazuje kończenia działania programu z niezerowym kodem wyjścia po napotkaniu
plików, które nie dają się odczytać
-k, --keep-old-files    
ochrona istniejących plików; nie będą nadpisywane plikami z archiwum
-K, --starting-file F   
zaczyna ekstrakcję z archiwum od pliku F
-l, --one-file-system   
archiwizuje pliki tylko z bieżącego systemu plików
-L, --tape-length N     
zmiana taśmy po zapisaniu N*1024 bajtów
-m, --modification-time 
nie dearchiwizuje czasu modyfikacji plików
-M, --multi-volume      
tworzy/wypisuje zawartość/dearchiwizuje archiwum wieloczęściowe
-N, --after-date DATA, --newer DATA
archiwizuje wyłącznie pliki nowsze, niż DATA
-o, --old-archive, --portability        
zapisuje archiwum w formacie V7, nie ANSI
-O, --to-stdout         
dearchiwizuje pliki na standardowe wyjście
-p, --same-permissions, --preserve-permissions
dearchiwizuje wszystkie informacje o prawach dostępu
-P, --absolute-paths    
nie usuwa z nazw plików początkowych znaków ,,/''
--preserve              
takie samo działanie, jak opcje -p -s
-R, --record-number     
wypisywanie numeru rekordu wewnątrz archiwum przy każdym komunikacie
--remove-files          
usuwa pliki po dodaniu ich do archiwum
-s, --same-order, --preserve-order      
lista nazw plików do dearchiwizacji jest sortowana, by pasować do archiwum
--same-owner            
zachowanie nazwy właściciela pliku zgodnie z zachowaną w archiwum

 .TP --numeric-owner posługiwanie się numerami użytkowników i grup, zamiast ich nazw
-S, --sparse            
efektywna obsługa plików rozrzedzonych (z ,,dziurami'')
-T, --files-from F      
nazwy plików do archiwizacji lub dearchiwizacji są pobierane z pliku F
--null                  
opcja -T odczytuje nazwy plików zakończone znakiem '\0', opcja -C wówczas nie
działa
--totals                
wypisuje ogólną liczbę bajtów zapisanych przy --create
-v, --verbose           
wypisywanie nazw wszystkich plików
-V, --label NAZWA
utworzenie archiwum o nazwie woluminu NAZWA
--version               
wypisanie numeru wersji programu
tar
-w, --interactive, --confirmation  
pytanie o zgodę na każdą operację
-W, --verify            
weryfikacja archiwum po jego utworzeniu
--exclude PLIK
wyłączenie z archiwizacji pliku PLIK
-X, --exclude-from PLIK
wyłączenie z archiwizacji plików o nazwach wymienionych w pliku PLIK
-Z, --compress, --uncompress       
kompresja/dekompresja archimum programem compress
-z, --gzip, --ungzip            
kompresja/dekompresja archiwum programem gzip
--use-compress-program PROG
kompresja/dekompresja archiwum programem PROG (który musi akceptować opcję -d oznaczającą dekompresję)
--block-compress        
dzielenie skompresowanego archiwum dla taśm
--rsh-command POLECENIE
używanie zamiast ,,rsh'' do połączeń zdalnych polecenia POLECENIE. Opcja ta ma na celu umożliwienie dostępu do zdalnych urządzeń tym, którzy korzystają z czegoś innego niż standardowe ,,rsh'' (np. ,,rsh'' kerberosa).
-[0-7][lmh]             
określenie napędu i gęstości

BŁĘDY

Ludzie z GNU, w zasadzie, nie cierpią stron podręcznika man i tworzą zamiast nich dokumenty info. Zarządzający projektem tar należy do tej kategorii. Ta strona podręcznika man nie jest ani pełna, ani aktualna, a pochodzi z pakietu tar dystrybucji Linuksa Debian. Jej stworzenie miało na celu zmniejszenie w systemie zarządzania błędami ilości zgłoszeń sygnalizujących brak strony podręcznika.

Jeśli chce się zrozumieć program tar, to należy uruchomić info i poczytać tamtejsze strony dotyczące tego programu, ewentualnie skorzystać z trybu info w emacsie.