w

Autres langues

Langue: pl

Version: 8 Dec 1993 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

w - Pokaż kto jest zalogowany i co robi

SKŁADNIA

w - [husfV] [użytkownik]

OPIS

w wyświetla informacje u użytkownikach, zajmujących obecnie maszynę, oraz o ich procesach. Nagłówek pokazuje odpowiednio, czas bieżący, czas pracy systemu, liczbę zalogowanych użytkowników i obciążenie systemu w poprzedniej minucie, w 5 i 15 minutach.

Dla każdego użytkownika wyświetlane są następujące wpisy: nazwa zgłoszeniowa, nazwa tty, zdalny host, czas zgłoszenia, czas bezczynności, JCPU, PCPU i linia poleceń ich obecnego procesu.

Czas JCPU jest czasem zużytym przez wszystkie procesy podwieszone do tty. Nie uwzględnia poprzednich zadań z tła, lecz uwzględnia obecnie działające zadania tła.

Czas PCPU jest czasem, zużywanym przez proces bieżący, nazwany w polu "what".

OPCJE LINII POLECEŃ

-h
Nie drukuj nagłówka.
-u
Ingnoruje nazwę użytkownika podczas wyszukiwania obecnych czasów procesu i cpu. Aby to zademonstrować, zrób "su", a następnie "w" i "w -u".
-s
Uzyj krótkiego formatu. Nie drukuj czasu zgłoszenia, JCPU i PCPU.
-f
Przełączaj drukowanie pola from (zdalnego hosta). Domyślnie, pole from nie jest drukowane, choć administrator systemu może wkompilować inną wartość domyślną.
-V
Wyświetl informację o wersji
użytkownik
Pokaż informację jedynie o podanym użytkowniku.

PLIKI

/etc/utmp informacja o tym, kto jest obecnie zalogowany /proc informacja procesów

ZOBACZ TKŻE

free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

AUTORZY

w został w całości przepisany przez Charlesa Blake, w oparciu o wersję Larry'ego Greenfielda <greenfie@gauss.rutgers.edu> i Michaela K. Johnsona <johnsonm@redhat.com>.

Raporty o błędach ślij do <procps-bugs@redhat.com>