zipgrep

Autres langues

Langue: pl

Version: 99331 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

zipgrep - znajdź wyrażenie regularne w plikach .zip

SKŁADNIA

zipgrep [ opcje_egrepa ] [-e] wzorzec plik_zipplik_w_archiwum.|.|.

OPIS

zipgrep służy do wyszukiwania wyrażeń regularnych w plikach znajdujących się w pliku .zip za pomocą programu egrep. Wszystkie podane opcje są przekazywane bezpośrednio do programu egrep. Jeżeli nie zostały podane nazwy plików znajdujących się w pliku .zip, wówczas przeszukiwane są wszystkie pliki w archiwum.

ZOBACZ TAKŻE

grep(1), egrep(1), fgrep(1), zip(1), unzip(1)