znew

Autres langues

Langue: pl

Version: 99334 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

znew - dokonaj konwersji pliku .Z do pliku .gz

SKŁADNIA

znew [ -ftv9PK] [ name.Z ... ]

OPIS

Znew dokonuje konwersji wszystkich plików w formacie .Z (utworzonych programem compress) do formatu .gz (utworzonych programem gzip). Jeżeli chcesz wymusić ponowną kompresję pliku będącego już w formacie programu gzip, zmień rozszerzenie nazwy tego pliku na .Z, a następnie użyj programu znew.

OPCJE

-f
Wymusza konwersję z formatu .Z do formatu .gz nawet, jeżeli plik .gz już istnieje
-t
Testuje nowy plik przed usunięciem oryginału.
-v
Pełna informacja. Wyświetla nazwę i procent, o jaki został zredukowany rozmiar każdego pliku.
-9
Używa najwolniejszej (lecz najbardziej wydajnej) kompresji.
-P
Używa przetwarzania potokowego, by zredukować zużycie przestrzeni dysku.
-K
Nie usuwa pliku .Z, jeżeli jest mniejszy od nowoutworzonego pliku .gz

ZOBACZ TAKŻE

gzip(1), zmore(1), zdiff(1), zgrep(1), zforce(1), gzexe(1), compress(1)

BŁĘDY

Znew nie zachowuje pola daty/czasu pliku przy użyciu opcji -P, jeżeli polecenie cpmod(1) jest niedostępne, zaś touch(1) nie obsługuje opcji -r