alarm

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-21 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

alarm - ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnału

SKŁADNIA

 #include <unistd.h>
 
 unsigned int alarm(unsigned int seconds);
 

OPIS

alarm prowadzi do dostarczenia procesowi sygnału SIGALRM po czasie seconds sekund.

Jeśli seconds wynosi zero, żaden nowy alarm nie jest planowany.

W każdym przypadku, dowolny ustwiony wcześniej alarm jest anulowany.

WARTOŚĆ ZWRACANA

alarm zwraca ilość sekund pozostałych do dostarczenia poprzedniego alarmu, lub zero gdy nie było wcześniej żadnego alarmu.

UWAGI

alarm i setitimer dzielą ten sam timer; wywołania jednej z tych funkcji będą interferować z użyciem drugiej.

sleep() może zostać zaimplementowane za pomocą SIGALRM; mieszanie wywołań alarm() i sleep() jest kiepskim pomysłem.

Szeregowane opóźnienia mogą jak zwykle powodować opóźnienie uruchomienia procesu o dowolny okres czasu.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

setitimer(2), signal(2), sigaction(2), gettimeofday(2), select(2), pause(2), sleep(3)