create_module

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 26 grudnia 1996 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

create_module - tworzy wpis ładowalnego modułu

SKŁADNIA

 #include <linux/module.h>
 
 caddr_t create_module(const char *name, size_t size);
 

OPIS

create_module próbuje utworzyć wpis ładowalnego modułu i zarezerwować pamięć jądra, której moduł będzie wymagał. Ta funkcja jest przeznaczona jedynie dla superużytkownika.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku sukcesu, zwraca adres z przestrzeni jądra, pod którym znajduje się moduł. W przypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno .

BŁĘDY

EPERM
Użytkownik nie jest superużytkownikiem.
EEXIST
Moduł o takiej nazwie już istnieje.
EINVAL
Żądany rozmiar jest zbyt mały, nawet na informacje z nagłówka modułu.
ENOMEM
Kernel nie mógł przydzielić dostatecznie dużego, ciągłego bloku pamięci by pomieścić moduł.
EFAULT
name jest poza dostępną przestrzenią adresową.

ZOBACZ TAKŻE

init_module(2), delete_module(2), query_module(2).