getpagesize

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-12-21 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

getpagesize - pobranie rozmiaru strony pamięci

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int getpagesize(void);

OPIS

Funkcja getpagesize() zwraca ilość bajtów w stronie, przy czym "strona" jest to pojęcie takie, jak używane w opisie mmap(2), gdzie jednostką mapowanie plików jest strona pamięci.

Rozmiar tego rodzaju stron, które są używane przez mmap można znaleźć za pomocą

 #include <unistd.h>
 long sz = sysconf(_SC_PAGESIZE);
 

(gdzie niektóre systemy dopuszczają również synonim _SC_PAGE_SIZE dla _SC_PAGESIZE), lub

 #include <unistd.h>
 int sz = getpagesize();
 

HISTORIA

Ta funkcja pierwotnie pojawiła się w 4.2BSD.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD, SUSv2. W SUSv2 funkcja getpagesize() jest oznaczona jako "pozostałość" ("legacy"), a w POSIX 1003.1-2001 została pominięta. HPUX nie zawiera tej funkcji.

UWAGI

Obecność getpagesize() jako funkcji systemowej Linuksa zależy od architektury. Jeśli istnieje, zwraca symbol jądra PAGE_SIZE, który zależy od architektury i modelu maszyny. W ogólności, aby mieć jedną dystrybucję binarną dla każdej architektury, używa się binariów, które są zależne od architektury, ale nie od modelu maszyny. Oznacza to, że program użytkownika nie powinien określać PAGE_SIZE podczas kompilacji na podstawie plików nagłówkowych, a używać bieżącej funkcji systemowej, co najmniej dla tych architektur (np. sun4), dla których istnieje zależność PAGE_SIZE od modelu maszyny. W tym miejscu libc4, libc5 i glibc 2.0 zawodzą, gdyż ich getpagesize() zwraca wartość wyliczoną statycznie, a nie korzysta funkcji systemowej. Wszystko jest OK w glibc 2.1.

ZOBACZ TAKŻE

mmap(2), sysconf(3)