getsid

Autres langues

Langue: pl

Version: 2001-12-17 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

getsid - pobranie ID sesji

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

pid_t getsid(pid_t pid);

OPIS

getsid(0) zwraca ID sesji procesu wywołującego. getsid(p) zwraca ID sesji procesu o numerze ID procesu równym p. (ID sesji dla procesu jest to numer ID grupy procesów procesu przewodzącego sesji.) Po błędzie zwracane jest (pid_t) -1, i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EPERM
Proces o numerze ID procesu równym p istnieje, ale nie należy do tej samej sesji, co proces bieżący, a implementacja traktuje to jako błąd.
ESRCH
Nie znaleziono procesu o numerze ID procesu równym p.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX 1003.1-2001.

UWAGI

Linux nie zwraca EPERM.

Linux zawiera tę funkcję systemową począwszy od wersji Linuksa 1.3.44. Wspomaganie w libc istnieje od libc 5.2.19.

Aby otrzymać prototyp pod glibc, należy zdefiniować zarówno _XOPEN_SOURCE, jak i _XOPEN_SOURCE_EXTENDED, lub użyć "#define _XOPEN_SOURCE n", gdzie n jesy liczbą całkowitą większą lub równą 500.

ZOBACZ TAKŻE

getpgid(2), setsid(2)