lseek

Autres langues

Langue: pl

Version: 2001-09-24 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

lseek - zmiana pozycji w pliku dla odczytu/zapisu

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

off_t lseek(int fildes, off_t offset, int whence);

OPIS

Funkcja lseek zmienia przesunięcie dla deskryptora pliku fildes na wartość podaną w argumencie offset, zgodnie z dyrektywą whence w następujący sposób:
SEEK_SET
Przesunięcie jest ustawiane na offset bajtów.
SEEK_CUR
Przesunięcie jest ustawiane na aktualną pozycję plus offset bajtów.
SEEK_END
Przesunięcie jest ustawiane na rozmiar pliku plus offset bajtów.

Funkcja lseek umożliwia ustawienie przesunięcia w pliku poza istniejący koniec pliku. Jeśli później w tym miejscu zostaną zapisane jakieś dane, to kolejne odczyty danych z luki zwrócą bajty zerowe (aż do czasu, gdy dane zostaną rzeczywiście w tej luce zapisane).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu lseek zwraca ustawione przesunięcie, liczone w bajtach od początku pliku. W przeciwnym wypadku zwracane jest (off_t)-1 oraz ustawiane jest errno w sposób wskazujący rodzaj błędu.

BŁĘDY

EBADF
fildes nie jest otwartym deskryptorem pliku.
ESPIPE
fildes jest związany z potokiem, gniazdem, lub FIFO.
EINVAL
whence jest nieprawidłową wartością.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX, BSD 4.3

OGRANICZENIA

urządzenie musi wspierać tę operację.

Ograniczenia specyficzne dla Linuksa, to: użycie lseek na urządzeniu terminalowym zwraca ESPIPE. Inne systemy zwracają liczbę zapisanych znaków, używając SEEK_SET do ustawiania licznika. Niektóre urządzenia, np. /dev/null nie powodują wystąpienia błędu ESPIPE, ale zwracają wskaźnik o nieokreślonej wartości.

UWAGI

Podczas konwersji starego kodu, należy podstawiać zamiast wartości whence następujące makra:
stare nowe
0 SEEK_SET
1 SEEK_CUR
2 SEEK_END
L_SET SEEK_SET
L_INCR SEEK_CUR
L_XTND SEEK_END

SVR1-3 zwracają long zamiast off_t, BSD zwraca int.

Należy zauważyć, że deskryptory plików utworzone przez dup(2) i fork(2) współdzielą wskaźnik bieżącej pozycji w pliku, więc wykonywanie operacji typu "seek" na takich plikach może prowadzić do wyścigu.

ZOBACZ TAKŻE

dup(2), fork(2), open(2), fseek(3)