pause

Autres langues

Langue: pl

Version: 1995-08-31 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

pause - oczekiwanie na sygnał

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int pause(void);

OPIS

Funkcja biblioteczna pause powoduje, że wołający proces (lub wątek) zasypia aż do chwili otrzymania sygnału, który wymaga wywołania przez niego funkcji przechwytującej, albo takiego, który go przerwie.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Powrót a funkcja pause następuje tylko, gdy przechwycony zostanie sygnał i nastąpi powrót z funkcji przechwytującej ten sygnał. W takiej sytuacji pause zwraca -1 i ustawia errno na EINTR.

BŁĘDY

EINTR
przechwycono sygnał i nastąpił powrót z funkcji przechwytującej ten sygnał.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

kill(2), select(2), signal(2)