sched_rr_get_interval

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1996-04-10 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

sched_rr_get_interval - pobranie przedziału SCHED_RR dla danego procesu

SKŁADNIA

#include <sched.h>

int sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec *tp);

 
 struct timespec {
   time_t tv_sec;   /* sekundy */
   long  tv_nsec;  /* nanosekundy */
 };
 
 

OPIS

sched_rr_get_interval zapisuje do wskazywanej przez tp struktury timespec cykliczny kwant czasu dla procesu określonego przez pid. Jeśli pid ma wartość zero, to zapisany zostanie kwant czasu procesu wołającego. Wskazywany proces powinien działać w polityce przydzielania SCHED_RR.

Wartości cyklicznego kwantu czasu nie można w systemie Linux 1.3.81 zmieniać.

Systemy POSIX-owe, na których dostępne jest sched_rr_get_interval, definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sched_rr_get_interval zwraca zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

ESRCH
Proces identyfikownay przez pid nie został znaleziony.
ENOSYS
Wywołanie systemowe nie jest jeszcze zaimplementowane.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

USTERKI

W systemie Linux 1.3.81, sched_rr_get_interval zwraca błąd ENOSYS, gdyż SCHED_RR nie jest jeszcze w pełni zaimplementowane.

ZOBACZ TAKŻE

sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania zadań.

Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
ISO/IEC 9945-1:1996