bcmp

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2002-12-31 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

bcmp - porównanie ciągów bajtów

SKŁADNIA

 #include <strings.h>
 
 int bcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);
 

OPIS

Funkcja bcmp() porównuje dwa ciągi bajtów s1 i s2 każdy o długości n bajtów. Jeśli są one identyczne, a w szczególności gdy n wynosi zero, bcmp() zwraca 0. W przeciwnym razie zwraca wynik różny od zera.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja bcmp() zwraca 0 jeśli łańcuchy są identyczne, w przeciwnym wypadku zwraca wynik różny od zera.

ZGODNE Z

4.3BSD. Używanie tej funkcji nie jest zalecane -- w nowych programach lepiej użyć memcmp.

ZOBACZ TAKŻE

memcmp(3), strcasecmp(3), strcmp(3), strcoll(3), strncmp(3), strncasecmp(3)