closedir

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1995-06-11 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

closedir - zamknięcie strumienia katalogu

SKŁADNIA

 #include <sys/types.h>
 
 #include <dirent.h>
 
 int closedir(DIR *dir);
 

OPIS

Funkcja closedir() zamyka strumień katalogu powiązany z dir. Po jej wywołaniu deskryptor strumienia katalogu dir staje się niedostępny.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja closedir() zwraca 0 jeśli została zakończona pomyślnie, w przeciwnym wypadku zwraca -1.

BŁĘDY

EBADF nieprawidłowy deskryptor strumienia katalogu dir.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

close(2), opendir(3), readdir(3), rewinddir(3), seekdir(3), telldir(3), scandir(3)