ftime

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-12-14 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

ftime - zwraca datę i czas

SKŁADNIA

#include <sys/timeb.h>

int ftime(struct timeb *tp);

OPIS

Zwraca biężącą datę i aktualny czas w tp, które jest zdefiniowane następująco:
 struct timeb {
     time_t  time;
     unsigned short millitm;
     short  timezone;
     short  dstflag;
 };
 

time jest tu liczbą sekund od początku epoki, millitm jest liczbą milisekund od chwili time sekund od początku epoki, timezone jest przesunięciem czasu dla lokalnej strefy czasowej, mierzonym w minutach w kierunku na zachód od Greenwich, a dstflag jest znacznikiem, który, jeśli jeśli ma wartość niezerową, wskazuje czy w danej części roku obowiązuje lokalnie czas letni.

Obecnie zawartość pól timezone i dstflag nie jest określona.

WAROŚĆ ZWRACANA

Funkcja ta zawsze zwraca 0.

BŁĘDY

Funkcja ta jest przestarzała. Nie należy jej używać. Jeśli wystarczy czas w sekundach, można używać time(2); gettimeofday(2) podaje mikrosekundy; clock_gettime(3) podaje nanosekundy, lecz nie jest jeszcze powszechnie dostępna.

Pod libc4 i libc5 pole millitm jest znaczące, lecz wczesne wersje glibc2 miały błąd i zwracały tam 0; glibc 2.1.1 zachowuje sie znowu prawidłowo.

HISTORIA

Funkcja ftime() pojawiła się w 4.2BSD.

ZGODNE Z

BSD 4.2, POSIX 1003.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

gettimeofday(2), time(2)