getenv

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-03 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getenv - odczytanie zmiennej środowiska

SKŁADNIA

 #include <stdlib.h>
 
 char *getenv(const char *name);
 

OPIS

Funkcja getenv() przeszukuje środowisko poszukując łańcucha pasującego do łańcucha wskazywanego przez name. Łańcuchy mają postać nazwa = wartość.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getenv() zwraca wskaźnik do wartości w środowisku lub NULL, gdy zmiennej nie znaleziono.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

putenv(3), setenv(3), clearenv(3), unsetenv(3), environ(5)