memcmp

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-10 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

memcmp - porównuje obszary pamięci

SKŁADNIA

 #include <string.h>
 
 int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);
 

OPIS

Funkcja memcmp() porównuje pierwsze n bajtów obszarów pamięci s1 i s2. Zwraca liczbę całkowitą mniejszą od, równą, lub większą od zera jeżeli s1 jest odpowiednio mniejszy niż, równy, lub większy niż s2.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memcmp() zwraca liczbę całkowitą mniejszą od, równą, lub większą od zera jeżeli s1 jest odpowiednio mniejszy niż, równy, lub większy niż pierwsze n bajtów s2.

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899 (C99)

ZOBACZ TAKŻE

bcmp(3), strcasecmp(3), strcmp(3), strcoll(3), strncmp(3), strncasecmp(3)