wcscpy

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

wcscpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków

SKŁADNIA

 #include <wchar.h>
 
 wchar_t *wcscpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);
 

OPIS

Funkcja wcscpy jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcpy(3). Kopiuje ona łańcuch wskazywany przez src łącznie z kończącym znakiem L'\0' do tablicy wskazywanej przez dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

Programista musi zapewnić, by w dest było miejsce na conajmniej wcslen(src)+1 szerokich znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcscpy zwraca dest.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKŻE

strcpy(3), wcpcpy(3), wcscat(3), wcsdup(3), wmemcpy(3)