wcsncasecmp

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

wcsncasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków o ustalonej długości, ignorując wielkość liter

SKŁADNIA

 #include <wchar.h>
 
 int wcsncasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2, size_t n);
 

OPIS

Funkcja wcsncasecmp jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strncasecmp(3). Porównuje ona łańcuch szerokich znaków, wskazywanym przez s1 z łańcuchem szerokich znaków, wskazywanym przez s2. szerokich znaków z każdego łańcucha.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcsncasecmp zwraca zero jeśli po przycięciu do n znaków, łańcuchy s1 i s2 są jednakowe (poza różnicami w rozmiarach liter). Zwraca też wartość dodatnią, gdy przycięty s1 jest większy od przyciętego s2 (z ignorowaniem rozmiarów liter). Wartość ujemna zwracana jest gdy przycięty s1 jest mniejszy od przyciętego s2 (z ignorowaniem rozmiarów liter).

ZGODNE Z

Ta funkcja jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

strncasecmp(3), wcsncmp(3)

UWAGI

Zachowanie funkcji wcsncasecmp zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień locale.