tty

Autres langues

Langue: pl

Version: 1992-01-21 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 4 (Pilotes et protocoles réseau)

NAZWA

tty - bieżący terminal sterujący

OPIS

Plik /dev/tty jest plikiem specjalnym urządzenia znakowego o numerze głównym 5 i pobocznym 0, najczęściej z prawami dostępu 0666 i należący do użytkownika root i grupy tty. Jest synonimem terminala sterującego danego procesu, jeśli taki istnieje.

Oprócz funkcji ioctl() obsługiwanych przez urządzenie, do którego odwonosi się tty, obsługiwana jest dodatkowo następująca funkcja ioctl():

TIOCNOTTY
Odłączenie bieżącego procesu od przypisanego mu terminala sterującego i usunięcie go z bieżącej grupy procesów, bez dołączania go do nowej grupy procesów (tj. ID grupy procesów przypisywana jest wartość zero). Ta funkcja ioctl() działa jedynie na deskryptorach plików podłączonych do /dev/tty; jest używana przez procesy demonów, gdy są one uruchamiane przez użytkownika na terminalu. Proces próbuje otworzyć /dev/tty; jeśli operacja ta się powiedzie, proces odłącza się od terminala za pomocą TIOCNOTTY. Jeśli operacja ta się nie powiodła, wówczas oczywiście proces nie ma swojego terminala, więc nie potrzebuje się odłączać.

PLIKI

/dev/tty

ZOBACZ TAKŻE

mknod(1), chown(1), getty(1), termios(3), console(4), ttys(4)