e2label

Autres langues

Langue: pl

Version: styczeń 1999 (fedora - 25/11/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

e2label - zmień etykietę systemu plików ext2

SKŁADNIA

e2label urządzenie [nowa_etykieta]

OPIS

e2label wyświetla lub zmienia etykietę (label) systemu plików typu ext2 położonego na danym urządzeniu.

Ježli brak jest opcjonalnego argumentu nowa_etykieta, to e2label wyświetli po prostu bieżącą etykietę systemu plików.

Ježli podano argument nowa_etykieta, to e2label ustawi etykietę systemu plików na tę wartość. Etykiety systemu plików typu ext2 mogą mieć co najwyżej 16 znaków. Jeżeli nowa_etykieta jest dłuższa niż 16 znaków, to e2label obetnie ją i wydrukuje komunikat ostrzegawczy.

Można również ustawić etykietę systemu plików przy pomocy opcji -L polecenia tune2fs(8).

AUTOR

e2label zostało napisane przez Andriesa Brouwer (aeb@cwi.nl).

DOSTĘPNOŚĆ

e2label jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępne przez anonimowe ftp z serwera tsx-11.mit.edu z katalogu /pub/linux/packages/ext2fs.

ZOBACZ TAKŻE

mke2fs(8), tune2fs(8).