ifconfig

Autres langues

Langue: pl

Version: 14 sierpnia 2000 (fedora - 25/11/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

ifconfig - konfiguruj interfejs sieciowy

SKŁADNIA

ifconfig [interface]
ifconfig interface [aftype] options | address ...

OPIS

Ifconfig jest używany do konfigurowania (a później opiekowania się) rezydującymi w jądrze interfejsami sieciowymi. Jest używany podczas bootowania do skonfigurowania większości z nich do stanu pracy. Później jest zwykle potrzebny tylko przy debuggowaniu lub tuningowaniu systemu.

Jeśli nie poda się argumentów, ifconfig po prostu wyświetli status aktywnych interfejsów. Jeśli podany jest pojedynczy argument interface, to wyświetla on status podanego interfejsu. Jeżeli użyto pojedynczego argumentu -a, to wyświetlony zostanie status wszystkich interfejsów, nawet tych, które są nieaktywne. W przeciwnym wypadku zakłada, że trzeba coś skonfigurować.

Rodziny Adresów

Jeśli pierwszy argument po nazwie interfejsu jest rozpoznany jako nazwa wspieranej rodziny adresów, to ta rodzina adresów jest używana do dekodowania i wyświetlania wszystkich adresów protokołowych. Obecnie wspierane rodziny adresów to inet (TCP/IP, domyślne), inet6 (IPv6), ax25 (AMPR Packet Radio), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) i netrom (AMPR Packet radio).

OPCJE

interface
Nazwa interfejsu sieciowego. Jest to zwykle nazwa sterownika, za którą następuje numer jednostki, na przykład eth0 oznacza pierwszy interfejs Ethernet.
up
Flaga ta powoduje aktywację interfejsu. Jest pośrednio włączana, gdy interfejsowi nadano nowy adres.
down
Flaga ta powoduje wyłączenie sterownika tego interfejsu.
[-]arp
Włącza lub wyłącza używanie protokołu ARP na tym interfejsie.
[-]promisc
Włącza lub wyłącza tryb promiscous na tym interfejsie. Jeżeli włączony, to wszystkie pakiety w sieci będą przechwytywane przez ten interfejs.
[-]allmulti
Włącza lub wyłącza tryb all-multicast. Jeżeli włączony, to wszystkie pakiety multicast w sieci będą odbierane przez interfejs.
metric N
Parametr ten ustawia metric interfejsu.
mtu N
Parametr ten ustawia maksymalną jednostkę transferu (Maximum Transfer Unit) interfejsu.
dstaddr addr
Ustawia adres IP "drugiego końca" w przypadku połączenia point-to-point ( takiego jak PPP). Słowo to jest przedawnione, gdyż istnieje nowe słowo, pointopoint
netmask addr
Ustawia maskę sieciową IP dla tego interfejsu. Wartość domyślnie przybiera wartość zwykłej maski sieciowej klasy A, B lub C (jak to wynika z adresu IP interfejsu), lecz może być ustawiona na dowolną wartość.
add addr/prefixlen
Dodaje adres IPv6 do interfejsu.
del addr/prefixlen
Usuwa adres Ipv6 z interfejsu.
tunnel aa.bb.cc.dd
Tworzy nowe urządzenie SIT (IPv6-in-IPv4), tworząc tunel do podanego adresu docelowego.
irq addr
Ustawia linię przerwań używaną przez to urządzenie. Nie wszystkie urządzenia wspierają dynamiczne ustawianie IRQ.
io_addr addr
Ustawia początkowy adres w przestrzeni adresowej I/O używany przez to urządzenie.
mem_start addr
Ustawia początkowy adres pamięci dzielonej używany przez to urządzenie. Tylko kilka urządzeń potrzebuje tej opcji.
media type
Ustawia fizyczny port lub typ nośnika, który ma być używany przez urządzenie. Nie wszystkie urządzenia mogą zmienić to ustawianie, a te które mogą, różnią się wartościami, które obsługują. Typowe wartości parametru typ są następujące: 10base2 (cienki Ethernet), 10baseT (oparty na skrętce 10Mbps Ethernet), AUI (external transceiver) i tak dalej. Specjalny typ auto może być użyty do automatycznego ustawienia nośnika. Jednakże nie wszystkie urządzenia to potrafią.
[-]broadcast [addr]
Jeśli podano także argument adresu, ustaw adres broadcastowy protokołu na ten interfejs. W przeciwnym wypadku ustawia to tylko flagę IFF_BROADCAST na interfejsie.
[-]pointopoint [addr]
To słowo kluczowe włącza tryb point-to-point interfejsu, który oznacza, że jest to bezpośrednie połączenie między dwoma maszynami, których nikt inny nie podsłuchuje.
Jeśli podano także argument adresu, ustaw adres protokołowy drugiej strony połączenia, tak jak w przedawnionym dstaddr. W przeciwnym wypadku ustawia lub usuwa to tylko flagę IFF_POINTOPOINT interfejsu.
hw
Ustaw adres sprzętowy interfejsu, jeśli sterownik wspiera taką operację. Za słowem tym musi występować nazwa klasy sprzętowej i odczytywalnym w ASCII ekwiwalentem adresu sprzętowego. Wspierane obecnie klasy sprzętowe to ether (Ethernet), ax25 (AMPR AX.25), ARCnet i netrom (AMPR NET/ROM).
multicast
Włącza flagę multicast na interfejsie. Normalnie nie powinno być to potrzebne, gdyż sterowniki ustawiają tę flagę same.
address
Adres IP przypisany do interfejsu.
txqueuelen length
Ustawia długość kolejki transmisji dla danego urządzenia. Użyteczne jest ustawienie tego parametru na małą wartość dla wolniejszych urządzeń o dużych opóźnieniach (połączenia modemowe, ISDN), aby zapobiec szybkim masowym transferom generowanym przez na przykład telnet.

UWAGI

Od wersji jądra 2.2 nie są prowadzone statystyki dla aliasów interfejsów. Statystyki wyświetlane dla oryginalnego adresu są dzielone ze wszystkimi aliasami adresów na tym samym urządzeniu. Aby włączyć statystyki dla każdego adresu, należy wyraźnie określić reguły zliczania dla tego adresu za pomocą polecenia ipchains(8).

PLIKI

/proc/net/socket
/proc/net/dev
/proc/net/if_inet6

BŁĘDY

Podczas wyświetlania adresów appletalk DDP i IPX, nie można ich poprawiać tą komendą.

ZOBACZ TAKŻE

route(8), netstat(8), arp(8), rarp(8), ipchains(8)

AUTORZY

Fred N. van Kempen, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>
Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
Phil Blundell, <Philip.Blundell@pobox.com>
Andi Kleen