dd

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

dd - konwertuje plik podczas jego kopiowania

SKŁADNIA

dd [opcja]...

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo dd
lub
info dd.

Ta strona podręcznika man opisuje polecenie dd w wersji GNU.

dd kopiuje plik (domyślnie ze standardowego wejścia na standardowe wyjście), z wybieranymi przez użytkownika rozmiarami bloków wejścia/wyjścia; podczas kopiowania opcjonalnie wykonuje na nim konwersje.

OPCJE

Za tymi z opcji, które przyjmują wartości numeryczne (bajty i bloki) może następować mnożnik oznaczający odpowiednio:
   xM M
   c 1
   w 2
   b 512
   kD 1000
   k 1024
   MD 1,000,000
   M 1,048,576,
   GD 1,000,000,000
   G 1,073,741,824
 
lub dowolny ze standardowych przyrostków określających rozmiar bloku jak np. `k=1024' (zobacz `Rozmiar bloku' w podręczniku fileutils(1)).
if=plik
Czyta z pliku zamiast ze standardowego wejścia.
of=plik
Zapisuje do pliku zamiast na standardowe wyjście. O ile nie podano conv=notrunc skraca plik do rozmiaru wskazywanego przez seek= (0 bajtów jeśli nie podano seek=).
ibs=bajtów
Odczytuje bajtów naraz.
obs=bajtów
Zapisuje bajtów naraz.
bs=bajtów
Odczytuje i zapisuje bajtów naraz. Przesłania ibs i obs.
cbs=bajtów
Konwertuje bajtów naraz.
skip=bloki
Pomija bloki ibs-bajtowych bloków pliku wejściowego przed kopiowaniem.
seek=bloki
Pomija bloki obs-bajtowych bloków pliku wyjściowego przed kopiowaniem.
count=bloki
Kopiuje tylko bloki ibs-bajtowych bloków wejściowych z pliku wejściowego, zamiast kopiowania wszystkiego aż do końca pliku.
conv=konwersja[,konwersja...]
Konwertuje plik według argumentu konwersja. (Bez spacji wokół przecinków.)
Konwersje:
ascii
Konwertuje EBCDIC na ASCII.
ebcdic
Konwertuje ASCII na EBCDIC.
ibm
Konwertuje ASCII na alternatywne EBCDIC.
block
Dla każdego wiersza wejścia, wysyła na wyjście cbs bajtów, zamieniając znak nowej linii na spację i w razie potrzeby uzupełniając spacjami.
unblock
Zamienia końcowe spacje w każdym bloku wejściowym wielkości cbs na znak nowej linii.
lcase
Zmienia duże litery na małe.
ucase
Zmienia małe litery na duże.
swab
Zamienia miejscami każdą parę bajtów wejściowych. GNU dd działa inaczej niż inne gdy odczytanych zostanie nieparzysta ilość bajtów. Jeśli plik wejściowy zawiera nieparzystą liczbę bajtów, ostatni bajt jest po prostu kopiowany (ponieważ nie ma go z czym zamienić).
noerror
Kontynuuje po błędach odczytu.
notrunc
Nie obcina pliku wyjściowego.
sync
Uzupełnia każdy blok wejściowy do rozmiaru ibs bajtów końcowymi bajtami zerowymi (NUL).
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

Napisane przez Paula Rubin, Davida MacKenzie i Stuarta Kemp.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

cp(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi plikowych GNU wersji 4.01.