vimdiff

Autres langues

Langue: pl

Version: 184525 (CentOS - 06/07/09)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

vimdiff - edytuj dwie lub trzy wersje pliku w Vimie i zobacz różnice

SYNOPSIS


vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3]

gvimdiff

OPIS

Vimdiff uruchomi Vima z dwoma (lub trzema plikami), każdy z nich we własnym oknie. Różnice między plikami zostaną podświetlone. Jest to dobry sposób by przeanalizować różnice i przenieść zmiany z jednej wersji pliku do innej.

Zobacz vim(1) by poznać więcej szczegółów o samym Vimie.

Kiedy uruchomiony jako gvimdiff zostanie uruchomione GUI (jeśli dostępne).

W każdym oknie zostanie ustawiona opcja 'diff', która spowoduje podświetlenie różnic.
Opcje 'wrap' i 'scrollbind' zostaną ustawione by tekst dobrze się przeglądało.
Opcja 'foldmethod' zostanie ustawiona na "diff", dzięki temu niezmienione linie zostaną zwinięte. 'foldcolumn' będzie równe 2 aby łatwo wyszukiwać, otwierać i zamykać zwinięcia.

OPCJE

Pionowy podział jest użyty do wyrównania linii, tak jakby użyto opcji "-O". Aby uzyskać poziomy podział użyj opcji "-o".

Aby poznać inne opcje zobacz vim(1).

ZOBACZ TAKŻE

vim(1)

AUTOR

Większość Vima została napisana przez Brama Moolenaara przy pomocy wielu innych osób. Zobacz ":help credits w Vimie.