getresuid

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1997-07-16 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

getresuid, getresgid - pobranie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego ID użytkownika lub grupy.

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int getresuid(uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);
int getresgid(gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

OPIS

getresuid i getresgid (obydwa wprowadzone w systemie Linux 2.1.44) pobierają rzeczywisty, efektywny i zachowany ID użytkownika (lub odpowiednio grupy) bieżącego procesu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EFAULT
Jeden z podanych argumentów wskazuje poza przestrzeń adresową programu wywołującego.

ZGODNE Z

To wywołanie jest specyficzne dla Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

getuid(2), setuid(2), setreuid(2), setresuid(2)