kbd_mode

Autres langues

Langue: pl

Version: 6 Kwietnia 1994 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

kbd_mode - zgłoś, lub ustaw tryb klawiatury

SKŁADNIA

kbd_mode [ -a | -u | -k | -s ]

OPIS

Bez podanych argumentów, program wypisuje bieżący tryb klawiatury (RAW, MEDIUMRAW or XLATE). Z argumentem ustawia go (tryb) w następujący sposób:

-s: tryb scancode (RAW),

-k: tryb keycode (MEDIUMRAW),

-a: tryb ASCII (XLATE),

-u: tryb UTF-8 (UNICODE).

Oczywiście "-a" jest tylko tradycyjne, a używany kod może być dowolnym 8-bitowym zestawem znaków. Opcja "-u" powoduje, że oczekiwany jest zestaw 16-bitowy, a znaki te są przekazywane do jądra jako 1, 2, lub 3 bajty (zgodnie z kodowaniem UTF-8). W tych dwóch trybach używane jest mapowanie zdefiniowane przez loadkeys(1).

Uwaga: zmiana trybu klawiatury na inny niż ASCII lub Unicode spowoduje, że stanie się ona prawdopodobnie bezużyteczna. Komenda ta powinna być używana jeśli jakiś program zostawił twoją klawiaturę w niewłaściwym stanie. Zauważ, że w niektórych przedawnionych wersjach tego programu, opcja "-u" była synonimem "-s".

ZOBACZ TAKŻE

loadkeys(1)