login

Autres langues

Langue: hu

Version: 310906 (debian - 07/07/09)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NÉV

login - Új kapcsolat felvétele a rendszerrel (bejelentkezés)

ÁTTEKINTÉS

login [felhasználónév [környezetiváltozók]]

LEÍRÁS

A login programot a rendszerbe való belépésre használjuk. Általában nem közvetlenül használjuk, hanem automatikusan meghívásra kerül, amikor a login: promptra válaszként beírjuk a felhasználónevünket. A login a shell szempontjából különleges kezelésű lehet és előfordulhat, hogy nem hívható meg alfolyamatként. Tipikus példa erre, amikor a login parancsot a shell exec login -ként értelmezi, tehát az új bejelentkezés előtt az aktuálisból való kilépésre készteti a felhasználót. Ha nem login shellből próbáljuk meg a login parancsot végrehajtani, hibaüzenetet kapunk.

Ezután a jelszavunkat kell megadnunk. A beírt karakterek nem jelennek meg a képernyőn, megelőzvén a 'leskelődést'. Ha többször hibás jelszót adunk meg, a login kilép, és a kapcsolat megszakad.

Ha a jelszavunk érvényességi ideje korlátozott, a rendszer továbblépés előtt felszólíthat a jelszó megváltoztatására. Ez azt jelenti, hogy a jelszavunk lejárt, nem érvényes, vagy hamarosan le fog járni. A régi jelszavunkat is esetleg meg kell adni ellenőrzésképpen, majd az általunk választott új jelszót. A témában lásd: passwd (1)

Sikeres bejelentkezés után néhány rendszerüzenetet kapunk, és a postaládánk állapotáról némi visszajelszést. A rendszerüzenetfájl (/etc/motd) kiíratását letilthatjuk egy 0 byte hosszúságú .hushlogin file létrehozásával a login könyvtárunkban. A posta állapotától függően a következő üzenetek valamelyikét kapjuk: "You have new mail." (Új levél van), "You have mail." (Levél van), vagy "No Mail." (Nincs levél).

A felhasználói- (UID) és a csoportazonosítónk (GID) beállításra kerül az /etc/passwd alapján. A $HOME, $SHELL, $PATH, $LOGNAME és a $MAIL környezeti változók beállításra kerülnek a passwd adatbázis megfelelő mezői alapján. Az ulimit, umask és a nice is értéket kaphat a GECOS mező tartalma alapján.

Néhány rendszeren a $TERM változó is értéket kap, miként az a /etc/ttytype-ban meg van írva.

Végrehajtódhat a parancsértelmezőnk inicializációs scriptje is. Ez ügyben lásd a megfelelő kézikönyv-oldalt.

FIGYELMEZTETÉSEK

A login ezen verziója sok fordítási opcióval rendelkezik, bár csak néhány közülük az, ami használatban lehet egyes speciális gépeken.

A fájlok elhelyezkedése a rendszerkonfigurációk különbözőségéből adódóan változhat.

FÁJLOK

/var/run/utmp - az aktuális bejelentkezések listája
/var/log/wtmp - az előző (eddigi) bejelentkezések listája
/etc/passwd - felhasználói account-okra vonatkozó információk
/etc/shadow - titkosított jelszavak és érvényességi idő-információk
/etc/motd - rendszerüzenet file
/etc/nologin - nem-root felhasználók belépésének tiltása
/etc/ttytype - termináltípusok listája

$HOME/.hushlogin - korlátozza a rendszerüzenetek megjelenítését

LÁSD MÉG

getty(8), mail(1), passwd(1), sh(1), su(1), passwd(5), nologin(5)

SZERZŐ

Julianne Frances Haugh (jfh@bga.com)

MAGYAR FORDÍTÁS

Niedermayer Miklós <mico@musician.org>