ul

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 99291 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)


BSD mandoc
BSD 4

NAZWA

ul - dokonaj podkreślenia

SKŁADNIA

ul [-i ] [-t terminal ] [name ... ]

OPIS

Ul czyta podane pliki (lub standardowe wejście gdy nie są podane pliki) i tłumaczy pojawiające się podkreślenia na sekwencje podkreśleń, działające na danym terminalu, określonym przez zmienną środowiskową TERM Plik /etc/termcap zawiera sekwencje potrzebne do robienia podkreśleń. Jeśli terminal nie potrafi podkreślać, lecz może dawać tryb wytłuszczony, to jest on używany. Jeśli terminal potrafi nadstukiwać znaki, to ul degeneruje do zwykłego cat(1). Jeśli terminal nie potrafi podkreślać, podkreślanie jest ignorowane.

Dostępne są następujące opcje:

-i
Podkreślenie jest wskazywane przez oddzielną linię, zawierającą odpowiednie kreski `-'; jest to przydatne gdy chcesz zobaczyć podkreślenie w strumieniu wyjściowym nroff na terminalu crt.
-t terminal
Przeciąża rodzaj terminala podany w środowisku na wartość terminal

ŚRODOWISKO

Używana jest następująca zmienna środowiskowa:
TERM
Zmienna TERM jest używana do wiązania urządzenia tty z opisem jego właściwości (zobacz termcap(5)). TERM jest ustawiane podczas logowania.

ZOBACZ TAKŻE

man(1), nroff(1), colcrt(1)

BŁĘDY

Nroff zazwyczaj wydaje serie backspace'ów i podkreśleń, wymieszanych z tekstem. Wskazuje to na podkreślenie. Nie są czynione żadne próby zoptymalizowania ruchów wstecznych.

HISTORIA

Komenda pojawiła się w BSD 3.0