atof

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-03-29 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

atof - przekształcenie łańcucha na double

SKŁADNIA

 #include <stdlib.h>
 
 double atof(const char *nptr);
 

OPIS

Funkcja atof() przekształca łańcuch wskazywany przez nptr na double. Działa to tak samo, jak
strtod(nptr, (char **)NULL);

z tym wyjątkiem, że atof() nie wykrywa błędów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracany jest wynik przekształcenia.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

atoi(3), atol(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)