fcloseall

Autres langues

Langue: pl

Version: 1998-04-10 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fcloseall - zamknięcie wszystkich otwartych strumieni

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE

#include <stdio.h>

int fcloseall(void);

OPIS

Funkcja fcloseall odłącza wszystkie otwarte strumienie od ich plików lub zestawów funkcji. Wszelkie zbuforowane dane wyjściowe są uprzednio zapisywane przy użyciu funkcji fflush(3). Należy zauważyć, że strumienie standardowe (stdin, stdout i stderr) są również zamykane.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja ta zawsze zwraca 0.

ZOBACZ TAKŻE

fclose(3), close(2), fflush(3), fopen(3), setbuf(3)

ZGODNE Z

Funkcja fcloseall jest rozszerzeniem GNU.