fgetws

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fgetws - odczytuje łańcuch szerokich znaków ze strumienia FILE

SKŁADNIA

 #include <wchar.h>
 
 wchar_t *fgetws(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);
 

OPIS

Funkcja fgetws jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fgets. Wczytuje ona łańcuch zawierający co najwyżej n-1 szerokich znaków do tablicy szerokich znaków wskazywanej przez ws oraz dodaje znak końca łańcucha L'\0'. Kończy ona czytanie, gdy natrafi na znak końca linii. Znak ten jest wczytywany do tablicy. Kończy ona również w razie natrafienia na koniec strumienia.

Programista musi zapewnić w ws miejsce na co najmniej n szerokich znaków.

Informacje o nieblokującym odpowiedniku znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fgetws, w przypadku pomyślnego zakończenia, zwraca ws. W razie natrafienia na koniec strumienia lub wystąpienia błędu, zwraca NULL.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

Zachowanie fgetws zależy od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego locale.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen, rozsądne jest oczekiwanie, że fgetws faktycznie odczyta wielobajtowy łańcuch ze strumienia i przetworzy go na łańcuch szerokich znaków.

Funkcja ta jest niepewna, gdyż nie pozwala na prawidłowe traktowanie szerokich znaków NUL, które mogą się pojawić na wejściu.

ZOBACZ TAKŻE

fgetwc(3) unlocked_stdio(3)