memcpy

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-10 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

memcpy - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

 #include <string.h>
 
 void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);
 

OPIS

Funkcja memcpy() kopiuje n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest. Obszary te nie mogą na siebie nachodzić. Jeżeli obszary pamięci na siebie nachodzą, należy używać memmove(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memcpy() zwraca wskaźnik do dest.

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

bcopy(3), memccpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)