group

Autres langues

Langue: pl

Version: 1992-12-29 (fedora - 25/11/07)

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

group - plik grup użytkowników

OPIS

/etc/group jest plikiem w formacie ASCII, definiującym grupy, do których należą użytkownicy. Każdy wpis zajmuje jedną linię następującej postaci:
nazwa_grupy:hasło:GID:lista_użytkowników

Oto opisy poszczególnych pól:

nazwa_grupy
nazwa grupy, do której należą użytkownicy.
password
(zaszyfrowane) hasło dostępu do grupy. Jeżeli to pole jest puste, hasło nie jest wymagane.
GID
numeryczny identyfikator grupy.
lista_użytkowników
rozdzielone przecinkami nazwy wszystkich użytkowników, należących do grupy.

PLIKI

/etc/group

ZOBACZ TAKŻE

login(1), newgrp(1), passwd(5)