renice

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 99820 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 8 (Commandes administrateur)


BSD mandoc
BSD 4

NAZWA

renice - popraw priorytet działającego procesu

SKŁADNIA

renice priority [[-p ] pid ... ] [[-g ] pgrp ... ] [[-u ] user ... ]

OPIS

Renice poprawia priorytet schedulowania jednego lub większej liczby procesów. Następujące parametry kto są interpretowane jako identyfikatory procesów, grup, lub nazwy użytkowników. Renice 'owanie grupy procesów, powoduje że wszystkie procesy grupy będą miały zmieniony priorytet. Renice 'owanie użytkownika spowoduje, że wszystkie jego porocesy zmienią priorytet. Domyślnie, zmieniane procesy są podawane przez ich PID.

Opcje obsługiwane przez renice

-g
Wymuś interpretację parametrów kto jako identyfikatorów grup procesów.
-u
Wymuś interpretację parametrów kto jako nazw użytkowników.
-p
Resetuje interpretację parametrów kto na domyślną, czyli PID.

Na przykład,

 renice +1 987 -u daemon root -p 32
 

zmieni priorytety procesów 987 i 32, oraz wszystkich procesów użytkowników daemon i root.

Użytkownicy inni niż superużytkownik mogą tylko zmieniać priorytety swoich procesów i mogą je monotonicznie zwiększać tylko w zakresie 0 do PRIO_MAX (20). Superużytkownik może zmieniać priorytety procesów w zakresie PRIO_MIN (-20) do PRIO_MAX Przydatnymi priorytetami są: 20 (proces będzie działał tylko gdy system nie ma nic innego do roboty), 0 (podstawowy priorytet schedulowania), cokolwiek ujemnego (aby leciało szybko).

PLIKI

/etc/passwd
do mapowania nazw użytkowników na ich ID.

ZOBACZ TAKŻE

getpriority(2), setpriority(2)

BŁĘDY

Niesuperużytkownik nie może zwiększać priorytetów schedulowania swoich własnych procesów, nawet jeśli były one najpierw zmniejszone.

HISTORIA

Polecenie pojawiło się w BSD 4.0