dircolors

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

dircolors - konfiguracja kolorów dla `ls'

SKŁADNIA

dircolors [opcje]... [plik]

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo dircolors
lub
info dircolors.

dircolors wysyła sekwencję komend powłoki definiujących kolory dla ls (oraz dir itd.). Typowe wykorzystanie:

eval `dircolors [opcje]... [plik]`

Jeśli podano plik, dircolors odczytuje go aby ustalić, jakiego koloru użyć dla konkretnego typu pliku czy rozszerzenia. W przeciwnym wypadku używana jest domyślna, wkompilowana baza danych. Aby uzyskać informacje o formacie tych plików, należy uruchomić `dircolors --print-database'.

Wyjściem programu jest komenda powłoki ustawiająca zmienną środowiskową LS_COLORS. Można wybrać składnię dla odpowiedniej powłoki z linii poleceń, albo dircolors sam ją odgadnie na podstawie zawartości zmiennej środowiskowej SHELL.

Po wykonaniu tego polecenia, `ls --color' (którego aliasem może być ls) wyświetli pliki w odpowiednich kolorach.

OPCJE

-b, --sh, --bourne-shell
Wysłanie na wyjście komend powłoki Bourne'a. Jest to domyślne zachowanie jeśli zmienna środowiskowa SHELL jest ustawiona i nie kończy się znakami csh czy tcsh.
-c, --csh, --c-shell
Wysłanie na wyjście komend powłoki C. Jest to domyślne zachowanie jeśli SHELL kończy się znakami csh czy tcsh.
-p, --print-database
Wyświetlenie domyślnej (wkompilowanej) bazy danych konfiguracji kolorów. Wynik stanowi poprawny plik konfiguracyjny i dość dobrze opisuje dostępne możliwości.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

ŚRODOWISKO

Zmienne SHELL oraz TERM są używane w celu odnalezienia odpowiedniego formatu komend powłoki. Zmienne LANG, LC_ALL, LC_CTYPE oraz LC_MESSAGES mają znaczenie takie jak zwykle. Zmienna LS_COLORS jest używana w celu przekazania informacji do ls.

ZGODNOŚĆ Z

Kolorowe wyjście dla ls jest rozszerzeniem GNU.

AUTOR

Napisane przez H.Petera Anvin.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

ls(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi plikowych GNU wersji 4.01.