hostname

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

hostname - pokazuje lub ustawia nazwę hosta systemu

SKŁADNIA

hostname [nazwahosta]

OPIS

Hostname jest programem służącym do nadawania bądź wyświetlania nazwy hosta. Wywołany bez argumentów program wyświetla nazwę aktualnego hosta. Z jednym argumentem opisywane polecenie ustawia nazwę hosta na podany łańcuch. Do ustawienia nazwy hosta niezbędne jest posiadanie odpowiednich Nazwa hosta jest zwykle nadawana jednorazowo podczas startu systemu - zazwyczaj przez odczytanie zawartości pliku zawierającego nazwę hosta, np. /etc/hostname.

OPCJE

--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

uname(1), printenv(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi powłokowych GNU wersji 2.0.